Elektronový mikroskop - snímky

Snímky z nejmodernějšího elektronového mikroskopu v ČR ukazijí na vysokou kvalitu vyrobeného koloidu z GKS 100. Byly porovnávány čtyři vzorky z různých generátorů a odborný výklad, který byl součástí objednávky společnosti Zapper Technology, dokazuje, že koloid z GKS 100 obsahuje nejméně nečistot (čistota stříbrných elektrod 99,99%) a nejmenší částečky stříbra v dodaných vzorcích. Nejběžnější rozměr částic stříbra z GKS 100 forte se pohybuje od 50-100 nanometrů. Na tomto projektu pracovali čtyři vysoce odborně vzdělaní specialisté. Vzorky, které se pro snímkování připravovaly v plně automatizovaných, prachuprostých komorách byly postupně porovnávány ještě před samotným snímkováním aby nedošlo k optickým změnám na výsledných snímcích. Celý projekt snímkování vzorků trval 10 dní.

Snímky označené červenými nápisy nepocházejí z KS vyrobeného na generátoru GKS 100 ale z generátorů, které lze v ČR zakoupit.

Měřítko v dolní části snímků - 0,1 µm .

crweb popis

Na tomto snímku je vidět velice dobře velký shluk (cluster) částic stříbra - výroba je prováděna na generátoru s vysokým proudovým zatížením, které vede k rychlejší výrobě koloidu ovšem s podstatnou vadou - vznikem velkých částic stříbra v koloidu.

gks 100 web 2

Koloid pocházející z GKS 100 forte - černá tečka uprostřed je částice stříbra z počátku procesu.

I takové částice v koloidu z GKS 100 forte vyskytují. Malé šedivé tečky všude kolem na obrázku jsou však právě nanočástice stříbra, které pracují výrazně rychleji a účinněji.

gks100 3 web

Další snímek, potvrzující vysokou kvalitu koloidu z GKS 100 forte.

ionicweb 2

Konkurenční zahraniční výrobky nedosahují kvality našeho generátoru GKS 100. Zde vidíte opět velké částice z koloidu, který byl vyroben na údajně jedním z nejlepších světových generátorů...

silverweb 3

Amatérský český výrobek, který vyrábí to co vidíte na snímku.

web gks 100 s popisem

Snímek koloidu z GKS 100 forte.