Athon 7

Přístroj Athon 7 je určen pouze pro právnické a fyzické osoby vlastnící IČO a DIČ. Athon 7 je šumový generátor pro testování elektronických přístrojů.

Jde o nejlepší plazmový generátor na světě. Pracuje jiným způsobem, než veškeré dostupné přístroje.

Plazmový generátor Athon 7 je výsledkem třicetiletého studia práce Dr. Rifa naším odborníkem a pětiletého úsilí specialistů týmu vývojové laboratoře DavyLab, zřízenou naší společností právě pro tento účel. Athon7  produkuje naprosto shodné, skalárně škálované pulsy, jaké produkovaly přístroje génia 20 století – Dr. Raymond Royal Rife.

Athon 7 po dlouhých letech a neúspěšných pokusech mnoha výrobců z celého světa o replikaci Rifeho zařízení, dovoluje pokračovat v jeho práci.

Upozorňujeme, že Athon 7 je pouze generátor produkující šumy. Není to zdravotnický prostředek a není námi určen pro jakékoliv ošetřování či léčbu jakýchkoli nemocí. Jde o laboratorní přístroj dodávaný s PC s instalovaným řídícím programem spárovaným s konkrétním přístrojem Athon 7. Program obsahuje řadu unikátních funkcí, které jsou výrobním tajemstvím naší společnosti. Na základě toho je fungování přístroje při každém spuštění poněkud odlišné – program integrovaný v hardware ve spolupráci s PC software ze sady skalárních suboktáv vždy volí nejúčinnější sadu frekvencí následně vyzařovaných plazmovou výbojkou.

Athon 7 nicméně produkuje shodné pulsy jako Rifeho přístroje.

Zvláštnost plazmové antény použité u Athon 7 spočívá v tom, že v jejím blízkém okolí dochází k jevům, které se u běžných antén projevují jen v jejich opravdu těsné blízkosti. Zde se dá hovořit o milimetrech či centimetrech. To u plazmového výboje využitého jako vysílací anténa, neplatí.

Nebudeme se zde dotýkat problematiky skalárních vln, ale je zjevné, že v tomto prostředí dochází k syntéze nosné frekvence s celou řadou „poruch“ vyvolaných její několikanásobnou modulací. Cílené řízení základní modulace, prováděné velmi rychlou zpětnou vazbou, znamená, že se frekvence, kterou je nosná frekvence modulována, neustále mění ve prospěch syntézy žádaného výsledného signálu. Tímto způsobem lze dosáhnout signálu nesoucího maximální možnou energii, který pak i ve svých harmonických frekvencích přináší požadovaný efekt.

Athon 7 je nejdokonalejší plazmový šumový generátor na světě. Pochopení a následná replikace rifeho funkčních technologií není totiž vůbec nic jednoduchého, jak by se na první pohled mohlo mnoha nezasvěceným jedincům zdát.

Napětí: střídavé, 1x230V/50Hz +5/-10%.

Typ sítě TNS, TN-C-S.

Příkon: - klidový režim 30W, pracovní režim max. 300W

Hloubka amplitudové modulace: 0-15%

Výkon na nízkotlaké výbojce: 30W

Rozměry: 120x50x50cm

Váha: 65 kg

Generátor ATHON7  byl certifikován státním zkušebním ústavem České republiky. Tyto zkoušky jsou platné pro celou EU (označení CE) a uznává je i drtivá většina zemí celosvětově. Záruka na každý náš přístroj je 24 měsíců.

athon2 1

athon 7 1024x1006