SISYFOS?

Společnosti Z-Technology s.r.o. udělilo Občanské sdružení sisysfos svou výroční cenu.

Byli jsme dotázáni ČTK jak se k ceně stavíme. Zaslali jsme tedy ČTK naše reakce a také je zde v nezměněné podobě zveřejňujeme.

Reakce Z-technology s.r.o. - žlutě

 

Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS

oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2012 získávají

stříbrný Bludný balvan, ex aequo

 

firmy Z-technology s.r.o. a Zapper Centrum ČR

za výrobu a komerci tzv. „zapperů", důmyslně matoucích nejen zákazníky

 

            První z firem vyrábí a druhá prodává více prostředků alternativní medicíny. Jejich vlajkovou lodí jsou „zappery", dnes zastoupené dvěma výrobky - Plazmovým generátorem RPZ 14 (RPZ 14 není "zapper" ) aFrekvenčním Generátorem Super Ravo Zapper. Jsou založeny na předpokladu,  že bakterie a viry, které údajně jsou příčinou téměř všech nemocí,  ( Je tomu snad jinak? Co je tedy příčinou většiny nemocí? Počasí? Malé boty?.. )   vyzařují jakési vědě neznámé „frekvence" (Věda nezná frekvence? Základní jednotkou je 1 Hz. ...) . Pokud se tyto patogenní organismy vystaví specifickým „frekvencím" vyzařovaným z vnějšího zdroje (generátoru), jsou zničeny a jimi vyvolaná choroba je vyléčena. (Ale ale.. kdo tohle prohlašuje? Z-Technology? Dr. Clarková? To snad ne! Což si takhle několik knih o postupech Dr.Clarkové přečíst? A nelhat veřejnosti. )  Objektivní účinnost „frekvenční terapie" prokázána ovšem nebyla a její princip je biologicky i  fyzikálně  nesmyslný. (Proč? Vysvětlení chybí. Členům občanského sdružení sisyfos není znám pojem vzájemná rezonance? Nevědí, že určitým tónem, tedy frekvencí, lze fyzicky zničit např. sklenici na víno?) Její objevitelé a protagonisté  (Američané R.Rife a H.R. Clark) se dostali do střetu se zákony své země. ( Ano. V knize Baryho Lynese "Léčba rakoviny která fungovala" - vyšla česky - je to dopodrobna zaznamenáno. Korupce a peníze stály za zadupáním jedinečného způsobu léčby nemocí. Barry Lynes je nezávislý americký novinář )

Ve světě jsou dnes zappery odkázány spíše na domácí výrobu a na pokoutní distribuci tam, kde se věří na  jejich zázračnou účinnost. Ale to snad ne..

 

Před dvěma lety jsem napsal email pánům do OS aby nám vysvětlili tohle video:

 

http://www.youtube.com/watch?v=kELJRX9WsiQ&feature=related

 

Je to film, kde je tento "biologicky i fyzikálně nesmyslný jev" nafilmován. Je dokonce uvedena frekvence MOR, která mikroorganismy Paramecium spolehlivě zlikviduje. Odpověď nepřišla. Nevím, zda se tím zabývali. Mohou to tedy vysvětlit hloupé a laické veřejnosti nyní.

 

Dr.Rife i Hulda Clarková tohle tvrdili. Dr.Rife to viděl pod svým univerzálním mikroskopem. Uvedený film a statisíce lidí po celém světě to potvrzují. Přesto je zde českým sdružením jakýchsi občanů (samozvaně se pasující na posuzovatele téměř všeho) tvrzeno něco jiného.

            Málokdo ví, že naše ministerstvo zdravotnictví před zappery občany varovalo  a že Česká obchodní inspekce jejich výrobu zakázala - odebrala firmě certifikát - viz http://tn.nova.cz/zpravy/na-vasi-strane/varovani-pristroj-zapper-slibuje-lecbu-snad-vsech-nemoci-ale-ve-skutecnosti-muze-ublizit.html

Tady na tomto prohlášení můžete všichni vidět, jak je občanské sdružení sisyfos mimo a buď záměrně nebo z neznalosti LŽE. Obojí je na pováženou.

Papouškují zde TV Nova a přicházejí se "senzačním" odhalením. Je to LEŽ !  Naší společnosti nikdy nebyl žádný certifikát odebrán a Česká Obchodní Inspekce výrobu zapperů nikdy nezakázala.  Zvedněte se od Internetu a zjišťujte si informace i jinak! :-)

            Jak je tedy možné, že v ČR  vzkvétá sériová výroba zapperů spolu s reklamou, s jejich tuzemským prodejem i úspěšným vývozem?

          Výrobce totiž našel řešení: obchází zákaz výroby proklamací, že nejde o zdravotnické prostředky.Tváří se, že neví, k jakému účelu  vyrábí zappery!?

Naopak. Víme, jak lidé zappery používají. Toto prohlášení je ale podle legislativy nutné a také pravdivé. Nikdy jsme se to nesnažili tajit.

 

 Je fantastické, že tahle  „výmluva" má stačit, aby se v našem právním prostředí výrobce zbavil závazků.

Fantastické jsou někdy výsledky lidí, kteří dle pokynů Dr.Clarkové postupují. Opakuji - to upozornění není "výmluva" ale nutnost.

            Jenže výmluva trochu kulhá: Ve firemním prospektu najdeme protichůdnou informaci:

„Upozorňujeme, že naše výrobky nejsou zdravotnické prostředky a nejsou námi, jako výrobci těchto zařízení,  určeny k jakémukoli ošetřování či léčení nemocí. Věříme, že naše nabídka vás osloví a že se připojíte  mezi tisíce lidí, kteří již systematicky využívají poznatků Dr. Huldy Regent  ( Regent je značka piva. Dr.HuldyRegehr Clarkové ) Clarkové, Dr. Raymonda Rifa a dalších, neméně důležitých vědců a výzkumníků."

             Poté však následují ukázky (obrázky, citáty) z českých překladů dvojice knih H.R. Clarkové s názvy: 1)Revoluce v léčení všech nemocí 2) Léčení a prevence všech druhů rakoviny.  Dále je tu zobrazen přebal knihy Barry Lines (Lynes): Léčba rakoviny, která fungovala, s podtitulem Dr. Royal Raymond Rife... a jeho svět převratné elektromedicíny.

            Zappery, které podle výrobce nejsou zdravotnickými prostředky, jsou tedy zároveň prezentovány jako prostředky všeléčby (panacea).

 

Tohle je legrační. Velmi oblíbené a stále dokola sdružením občanů sysifos opakované slovo Panacea. Tohle nikdo nikdy netvrdil. Ani Clarková ani Rife. Ani my.

 

Netvrdí  to přímo naše firmy, ale  zahraniční autoři, z popudu firem přeložení  a jimi citovaní. Za ně přece firmy neodpovídají, objevili se jen náhodou na reklamních prospektech, že?

Proč by se na reklamních prospektech objevily ty knihy náhodou? Knihy vydáváme a tak i propagujeme. To je normální princip podnikání. Vydáváme knihy, které lidi zajímají - je to nějaký přečin nebo zločin?     

 

Balvany udílíme již popatnácté, ale dosud jsme se nesetkali s tak přímočarým  pohrdáním  rozumem a legislativou.

 

S tak ubohou a lživou argumentací by se ostatní členové tohoto OS - spolku sisyfos - měli zamyslet nad tím, kdo za ně "mluví".

 

Škoda, že na to nemůžeme reagovat jinak, než jen trochou legrace.

 

Je pravda, že tento dokument je legrační. Zcela neprofesionálně zpracovaný, lživý, záměrně matoucí a rádoby zesměšňující.

 

 ***********************************************************************

Bližší informace: Pokud si přejete znát více o  firemní nabídce, otevřete si www.zapper.cz, kde naleznete i další odkazy. Na stanovisko MZ a ČOI k zapperům jsme odkázali výše. Podrobnější kritické stanovisko k zapperům obsahuje článek Jiřího Heřta: Zapper - frekvenční, plasmová terapie, Zpravodaj SISYFOS 1/2013 (též www.sisyfos.cz).

Pokud toužíte vlastnit některý ze zapperů, připravte si aspoň 12 tisíc korun.

Máme zákazníky kteří byli členy tohoto spolku. Vystoupili z něho když zjistili, že jim zapper s postupy Dr.Clarkové zafungovaly. Máme zákazníky, kteří nám píší své, (někdy těžko uvěřitelné i pro nás) poznatky. Máme za celou dobu naší činnosti DVĚ reklamace na neúčinnost.

Nikoho o ničem nepřesvědčujeme ani nikomu nelžeme. Nabízíme literaturu s určitými tématy a tisíce lidí tato témata zajímají. Naši zákazníci nejsou ovce ale samostatně myslící lidé. Je na jejich svobodném rozhodnutí, jak s informacemi v knihách naloží. Lidé si naše výrobky pořizují z 90% na doporučení kamarádů nebo známých, kteří s nimi již mají zkušenosti.

 

Skeptické myšlení by se mělo vyznačovat i jistou zvídavostí. Ne jen tmářským odmítáním nových postupů. A že to sdružení občanů pod názvem sysifos prostřednictvím několika mluvčích dělá (nejen v případě zapperu) , je ostudou všech jeho členů.